Bygga pool – hur förbereder man sig?

Bygga pool - hur förbereder man sig?

Att bygga pool i en trädgård är en dröm för många.  Genom att bygga en pool kan du dessutom utnyttja utomhusområdet på ett bättre sätt och öka värdet på ditt hus vid försäljning.     Men innan du förverkligar detta önskemål måste du ta en rad steg för att få sinnesro, för att agera på det mest korrekta sättet och för att poolbygget ska gå snabbt och effektivt.  Så här bygger du en trädgårdspool steg för steg.

Planera ditt poolbygge

Att handla försiktigt är viktigt innan poolbygget påbörjas.  Först och främst ska du identifiera ett område i trädgården som kan vara lämpligt och se om det går att bygga en pool på den befintliga tomten. Därför är det mycket viktigt att analysera markens egenskaper samt att kontrollera om det finns hydrogeologiska, landskapsmässiga, naturliga eller historiska och arkitektoniska begränsningar. I vissa områden kan kommuner begränsa den maximala storleken som en pool får ha.

I detta skede är det viktigt att förlita sig på en tekniker som kan utföra en djupgående undersökning för att få vissa svar om projektets genomförbarhet.

NewArtPool Sverige

Uppskatta din budget och tidsåtgång för att bygga en pool

Innan man påbörjar ett krävande projekt som att bygga en pool ovan mark behövs en preliminär kostnads- och tidsanalys. Därför kan du börja med att utvärdera de olika byggmetoderna som finns.

Vid termopoolpool bör en investering övervägas som kan kosta mellan 300 000 och 700 000 kr beroende på mängden markarbete, poolens storlek, anordningar som ska användas, pooltak, uteplats etc… Vid denna typ av konstruktion är beräknad tidsåtgång cirka 20 dagar..

Vill du däremot minska byggtiden kan du välja en prefabricerad pool som monteras på cirka 5 dagar. Kostnaden är också mycket mindre, i själva verket bör en utgift på mellan 200 000 kr och 400 000 kr övervägas, beroende på egenskaper hos det arbete som ska utföras och vald poolmodell.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn