INTEGRITETSPOLICY

1. Allmänt

Webbplatsen får uppgifter om användare och deras beteende på följande sätt:

 • Genom frivilligt ifyllda uppgifter i formulären.
 • Genom att spara cookiefiler i slutenheter (så kallade “cookies”) 
 • Genom att samla in webbserverloggar.

2. Uppgifter i formulären.

Webbplatsen samlar in uppgifter som tillhandahållits frivilligt av användaren.

Webbplatsen kan dessutom spara uppgifter om anslutningsparametrar (tid, IP-adress).

Uppgifterna i formuläret görs inte tillgängliga för tredje part, såvida inte användaren har gett sitt samtycke.

Uppgifterna som tillhandahållits via formuläret kan utgöra en uppsättning av potentiella kunder som registreras av webbplatsens operatör i registret som förs av Generalinspektören för personuppgiftsskydd.

Uppgifterna som tillhandahållits via formuläret behandlas för det ändamål som följer av formulärets funktion, till exempel för att hantera en serviceanmälan eller för handelskontakt.

Uppgifterna som tillhandahållits via formulären kan vidarebefordras till enheter som tillhandahåller tekniskt bistånd – i synnerhet gäller detta överföring av uppgifter om ägaren av en registrerad domän till enheter som är operatörer av webbdomäner (framför allt Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r. – NASK), betaltjänster eller andra enheter som webbplatsens operatör samarbetar med i detta avseende.

3. Information om cookies.

Webbplatsen använder sig av cookies.

Cookiefiler (så kallade “cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på användarens slutenhet och är avsedda att använda webbplatsens sidor. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats som de kommer från, deras lagringstid på slutenheten och ett unikt nummer.

Enheten som placerar cookies på användarens slutenhet och får tillgång till dem är webbplatsens operatör.

Cookies används för följande ändamål:

 • för att skapa statistik som hjälper till att förstå hur webbplatsens användare använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;
 • för att upprätthålla användarsession (efter inloggning) så att användaren inte behöver logga in och använda lösenord på varje undersida i webbplatsen;
 • för att sammanställa användarens profil och för att visa anpassade annonser för användaren i annonsnätverk, särskilt Google-nätverk.

Webbplatsen använder två huvudsakliga typer av cookies: sessionsberoende cookies och fasta (persistenta cookies). Sessionsberoende cookies är temporära filer som lagras på användarens slutenhet tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). Fasta cookies lagras på användarens slutenhet under den tid som anges i deras parametrar eller tills användaren tar bort dem.

Programvara som är utformad för att surfa på webben (webbläsare) brukar som standard lagra cookies på användarens slutenhet. Webbplatsens användare kan ändra inställningarna i detta avseende. Webbläsaren tillåter radering av cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies. Se detaljerad information i webbläsarens hjälp eller dokumentation.

Begränsningar avseende användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på webbplatsens sidor.

Cookies som placeras på användarens slutenhet kan också användas av annonsörer och samarbetspartners som samarbetar med webbplatsens operatör.

Vi rekommenderar att du läser dessa företags integritetspolicy för att lära dig mer om reglerna för att använda cookies som används i statistik:   Google Analytics integritetspolicy

Cookies kan användas av reklamnätverk, särskilt Google-nätverk, för att visa annonser som anpassas efter användarens sätt att använda webbplatsen. För detta ändamål kan de spara information om användarens navigationsväg eller tiden för vistelsen på en given sida.

När det gäller information om användarens inställningar som samlats in av Google annonsnätverk kan användaren visa och redigera information som härrör från cookies med hjälp av följande verktyg:  https://www.google.com/ads/preferences/

4. Serverloggar.

Information om vissa användarbeteenden kan loggas i serverlagret.  Dessa uppgifter används endast i syfte att administrera webbplatsen och se till att ge den mest effektiva hanteringen av tillhandahållna värdtjänster.

Besökta resurser identifieras med URL-adresser. Dessutom kan följande sparas:

 • tiden för förfrågan,
 • tiden för svar,
 • namn på kundens station – identifiering realiserad av HTTP protokollet,
 • information om fel som uppstått vid genomförandet av HTTP-transaktioner,
 • URL-adressen till en sida som användaren tidigare besökt (referenslänk) – om övergången till webbplatsen skedde via en länk,
 • information om användarens webbläsare,
 • information om IP-adress.

Ovanstående uppgifter är inte förknippade med specifika individer som besöker sidan.

Informationen ovan används endast i syfte att administrera servern.

5. Utlämnande av uppgifter.

Uppgifter görs endast tillgängliga för externa enheter inom de gränser som anges i lagen.

Uppgifter för identifiering av personen i fråga görs endast tillgängliga med samtycke av personen i fråga.

Operatören kan ha en skyldighet att tillhandahålla uppgifter som samlas in av webbplatsen till godkänt organ enligt lagliga krav i den utsträckning som följer av begäran.

6. Hantering av cookies – hur ger man och återkallar sitt samtycke i praktiken?

Om användaren inte vill ta emot cookies kan han eller hon ändra det i sina inställningar i sin webbläsare. Vi förbehåller oss att inaktivering av cookies som behövs för autentiseringsprocesser, säkerhet, upprätthållande av användarinställningar kan göra det svårt och i värsta fall förhindra användning av webbsidor.

För att hantera cookie-inställningar välj nedan nedan din webbläsare/ ditt system och följ instruktionerna:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone